christmas tree

Witaj po przerwie świątecznej,

Dzisiaj zaprezentuję Ci proste i efektywne ćwiczenie, które pozwoli Ci nauczyć się różnic pomiędzy czasami gramatycznymi jak również kiedy ich używać w odpowiedniej chwili. Studenci języka angielskiego często mylą czasy np. Present Simple i Present Continuous. Dla przykładu używają czasu Present Simple w sytuacji, gdzie powinni użyć Present Continuous i na odwrót.

Tak samo jest z czasami przeszłymi Past Simple i Past Continuous. Co więcej nie używają w swoich wypowiedziach czasu Present Perfect. Zamiast tego czasu używają Present Simple albo czasu Past Simple. Na szczęście jest prosty sposób, aby nauczyć się używać tych wszystkich czasów poprawnie.

Aby nauczyć się tych czasów gramatycznych, musimy tworzyć zdania prawdziwe dotyczące nas i naszego życia codziennego. Poniżej przedstawiam proste ćwiczenie czasów gramatycznych.

  1. Wybieramy czynność z naszego grafika codziennego. np. to send e-mails

  2. Teraz tworzymy prawdziwe zdania w 6 podstawowych czasach.

 

  1. Present Simple

    I sometimes send e-mails.   

     2. Present Continuous

         Now I’m not sending any emails. I’m writing an article for my blog.

     3. Past Simple

         Yesterday I didn’t send any emails.

     4.Past Continuous

        I wasn’t sending any emails yesterday afternoon. I was reading some articles online       

        and listening to music.

     5.Present Perfect

        Today I haven’t sent any emails yet.

      6. Future Simple

    Tomorrow I will not send any emails.

Pamiętaj, aby zdania, które tworzysz były prawdziwe. Jest to bardzo ważne ponieważ tylko w ten sposób możesz nauczyć się różnic między tymi czasami i kiedy ich dokładnie używać w swoich wypowiedziach ustnych. W ten sposób naturalnie będziesz tworzyć zdania twierdzące i przeczenia. To tyle na dzisiaj.

Do następnego artykułu.

Pozdrawiam,

Marek